Hinnasto

Hinnan yleiset määräytymisperusteet

Asianajajan palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työn määrän, laadun ja vaikeusasteen mukaan. Laajemmissa toimeksiannoissa laaditaan arvio asian hoitamisen kustannuksista.

Tietyissä toimeksiannoissa, esim. asiakirjojen laadinta, veloitus on asiakohtainen. Perunkirjoitus, riippuen pesän laajuudesta ja laadusta, alk. 600 euroa ja tavanomainen testamentti laajuudesta riippuen alk. 200 euroa.

Laskutustavasta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa. Mikäli toimeksianto on pitkäkestoinen, laskutus tapahtuu puolivuosittain, ellei toisin sovita. Jos asiaan liittyy oikeudenkäyntejä, laskutamme oikeusasteittain.

Alkuneuvottelu

Alkuneuvottelun tarkoituksena on selvittää, mikä on juuri sinulle paras vaihtoehto asian hoitamiseksi. Alkuneuvottelu on aina ilmainen, mikäli sen perusteella ei synny toimeksiantosopimusta.

Voit näin ollen huoletta ottaa yhteyttä ja sopia tapaamisen.


Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti oikeudenkäynnistä tai sen välttämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten asianajopalkkion. Oikeusturvavakuutus voi sisältyä esimerkiksi kotivakuutukseen, ammattiliittojen vakuutukseen tai maatilavakuutukseen. Vakuutusyhtiöllä on erilaiset ehdot oikeusturvavakuutuksille. Monesti vakuutuksessa on omavastuu, jonka asiakas joutuu itse maksamaan. Yleensä tämä omavastuu on 15-20 % kuluista.

Asianajajan tehtäviin kuuluu selvittää, korvaako mahdollinen oikeusturvavakuutus oikeudenkäyntikulusi ja millä ehdoilla.

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että vähävarainen asiakas voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapua voi saada moniin erilaisiin oikeudellisiin asioihin kuten asiakirjojen laadintaan taikka oikeudenkäyntiin. Edellytyksenä oikeusavun saamiselle on, että asiassa on oikeusapua hakevalle erityinen tarve käyttää oikeudellista apua. Pieneen tai vähäistä merkitystä olevaan asiaan oikeusapua ei myönnetä.

Asianajajan tehtäviin kuuluu selvittää, oletko oikeutettu oikeusapuun. Voit myös itse arvioida oikeuttasi oikeusapuun tästä linkistä löytyvästä laskurista.